Travel House
Travel House - adatvédelmi nyilatkozat


Adatvédelem, adatkezelés

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejegyzett Adatkezelési Nyilvántartási számunk: NAIH-76573/2014

Adatkezelő neve: Travel House Kft.

Képviseli: Becker Tímea

Adatkezelő címe: 1122 Budapest, Városmajor utca 21.

Adatkezelő elérhetősége: 06-30-4363611, email: travel@travelhouse.hu

Travel House Kft. értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók, regisztrálók személyes adatait (név, telefonszám, email cím) kizárólag a megrendelések teljesítése, valamint hírlevelek küldése céljából. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Travel House Kft. az utazók adatait zárt informatikai rendszerében, megfelelő hozzáférési jogosultságokkal és jelszóval védetten, más személyes és egyéb adatoktól fizikailag és/vagy logikailag elkülönített módon tárolja, az adatokhoz való hozzáférést informatikai, fizikai, személyi és szervezeti intézkedésekkel biztosítja.

Az adatkezelés helyszíne Magyarország, Travel House Kft. mindenkori székhelye vagy telephelye. Travel House Kft. a személyes adatok feldolgozására harmadik felet nem vesz igénybe.

A bekért adatok az alábbiak:

Az adatgyűjtés célja:

Hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis. Utazással, célországokkal, szálláshelyekkel, programokkal kapcsolatos tájékoztatók és ajánlatok elektronikus megküldése a hírlevélre feliratkozóknak.

Az érintettek köre:

Az ajánlatot kérő és a hírlevél listára feliratkozó természetes személyek.

Az adatkezelés időtartama:

DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetén visszavonásig, illetve a hírlevél listáról történő személyes leiratkozásig.

Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Remarketing címkézés:

Honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.